Landgoed

Landgoed Ewijckshoeve ligt aan de provinciale weg N234 tussen Bilthoven en Soestdijk in een gebied dat ‘de laagte van Pijnenburg’ wordt genoemd.
Het Landgoed kent een rijke geschiedenis en bezit bijzondere kwaliteiten door de ligging op de grens van twee verschillende landschappen: het grote aaneengesloten bosgebied van de Utrechtse Heuvelrug en aan de oostkant het agrarische veenontginningslandschap.

De gebouwen op het landgoed vormen samen met het bijbehorende park een complex historische buitenplaats. Daarnaast bestaat het landgoed uit een bosgedeelte met diverse houtopstanden, graslanden en een heideterrein. Het landgoed is 86 ha groot.


Gebouwen

De buitenplaats van landgoed Ewijckshoeve is vormgegeven rondom het hoofdgebouw. Het koetshuis, de dependance en de boerderij bepalen mede het karakter van de buitenplaats. Daarnaast staat er op de buitenplaats een duiventil en een orangerie.
Het hoofdgebouw, het koetshuis en de dependance worden als kantoorruimte verhuurd aan de zakelijke markt. Lees verder…


Geschiedenis

Landgoed Ewijckshoeve kent een rijke geschiedenis en wordt in 1695 voor het eerst genoemd in de registers van de provincie Utrecht. Justus van Ewijck liet toen een buitenplaats aanleggen in een formele stijl. In de jaren erna zetten nieuwe eigenaren hun eigen stempel op het landgoed. De oorspronkelijke hoeve onderging in de loop der tijd
grote veranderingen en brandde in het begin van de 19e eeuw geheel af. Het hoofdgebouw dat in 1830 op de oude fundamenten
werd opgetrokken is voor het grootste deel onveranderd gebleven. Van de formele stijl ten tijde van de aanleg, is nu weinig meer terug te vinden. Alleen de Koninginnelaan is nog in deze stijl, de rest van de huidige buitenplaats bestaat uit een parkbos met een slingerend padenstelsel en parkaanleg in de Engelse landschapsstijl. Lees verder…


Natuur

Op Landgoed Ewijckshoeve is de afgelopen decennia een zorgvuldig ecologisch beheer uitgevoerd. Dit heeft er toe bijgedragen dat de natuurlijke samenhang van droge en natte gebieden, voerakkers en oude bospercelen een uniek mozaïek laat zien met een hoog ecologische waarde.
Het landgoed is een stilte- en rustgebied voor flora en vooral fauna, in een omgeving die verder intensief wordt gebruikt door recreanten. De ligging van de buitenplaats, op de flank van de heuvelrug, maakt dat de natuurpotentie zeer groot is. Lees verder…

Kantoorruimte huren op landgoed Ewijckshoeve?

Bekijk de mogelijkheden