Natuur

De natuur op landgoed Ewijckshoeve bestaat uit verschillende onderdelen. Er is een parkachtig gedeelte rond de gebouwen, een bosgedeelte, graslanden en een heideterrein.
Markant op landgoed Ewijckshoeve is de zeer complexe lanenstructuur, rond 1860 aangelegd. Deze lanenstructuur is van belangrijke cultuurhistorische waarde vanwege de 19de-eeuwse aanleg in landschapsstijl met behoud van de 18de-eeuwse middenlaan en de formele rechthoekige kavelstructuur. Maar ook de afwisseling tussen bospercelen en oude wildakkers is karakteristiek voor het landgoed.

Uit provinciale inventarisaties blijkt dat – vooral dankzij de natuurontwikkelingsprojecten in de afgelopen decennia – landgoed Ewijckshoeve verreweg de soortenrijkste is van alle geïnventariseerde particuliere natuurgebieden binnen de provincie Utrecht. Het landgoed is ook een belangrijke stapsteen voor migrerende zandhagedissen en overige heidegebonden soorten tussen de populatie op de Lage Vuursche en het gebied Soestduinen-Vlasakkers-Leusderheide.

Bossen

De indeling van het bos bestaat uit een structuur van slingerende beuken- en eikenlanen. In de aanleg van park en bos zijn de rechte lanen uit de zeventiende eeuw te herkennen en de gebogen vormen van de negentiende eeuwse landschapsstijl.
Een groot deel van de bosopstanden is voormalig eikenhakhout. Vroeger werden deze percelen afgezet waarna de bast werd gebruikt voor de leerlooierij. Op sommige plaatsen is het hakhoutkarakter nog duidelijk zichtbaar, op andere plaatsen is er sprake van opgaand eikenbos.

Een aantal lanen zijn tussen 1999 en 2008 vernieuwd met linde-, kastanje- en beukenbomen. De overige eiken- en beukenlanen vertonen onderbrekingen omdat ze veelal aan het einde van de levenscyclus staan. Op het landgoed komen ook verschillende opstanden van fijnspar, Amerikaanse eik, beuk, berk en esdoorn voor.

Wildakkers en heide

De voormalige wildakkers zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt interessant. Ze zorgen voor een transparant beeld. Het heideterrein met de vijver wordt intensief beheerd om dit in stand te houden.

Boomgaard

Op de locatie van de oude moestuin zijn in 1993 hoogstam fruitbomen geplant met oude rassen. Later zijn hieraan walnotenbomen toegevoegd. De boomgaard is omrasterd met een beukenhaag.

Schraalgraslanden en natte heide

In het oostelijk deel zijn enkele jaren geleden natuurontwikkelings-projecten uitgevoerd, gericht op de ontwikkeling van schraalgraslanden en natte heide. De slootkanten en sloten herbergen een aantal minder gangbare soorten, zoals veldrus, duizendknoopfonteinkruid, gewone waternavel en moeraswederik en ook zijn wateraardbei, zompzegge en zwarte zegge aangetroffen. De aanwezigheid van deze soorten, waaronder een aantal kwelindicatoren, geeft aan dat het gebied hoge potenties heeft voor verdere botanische ontwikkeling. De bijbehorende libellen, vlinders en krekels komen veel voor.

Fauna

Het landgoed heeft zich de laatste 25 jaar ontwikkeld tot een uniek rustgebied voor onder meer reeën, dassen, marters, vossen, uilen en vele andere vogelsoorten. Bijzonder is de broedlocatie van de raaf en de aanwezigheid van een dassenburcht. De dassen lijken te profiteren van de rust en het geschikte landschap: dekking, veel voedsel door grote variatie en de aanwezige wildakkers.

Foto galerij