Gebouwen

Op landgoed Ewijckshoeve staan meerdere gebouwen. Van de drie belangrijkste wordt hieronder kort de ontstaansgeschiedenis weergegeven.


Kantoorvilla/hoofdgebouw

Het gebouw met haar begin negentiende-eeuwse karakter dateert uit 1834. Het werd op de oorspronkelijke fundamenten die resteerde na een geheel verwoestende brand, gebouwd.

Het bestaat uit een souterrain, een hoge bel-etage en een zolderverdieping met mansarde schilddak. De voorgevel heeft in het midden op de bel-etage een loggia met twee Ionische zuilen en pilasters.

In 1924 is het gebouw uitgebreid met een aanbouw aan beide zijgevels. In één van de zijgevels is een bijzondere badkamer in Moorse stijl aangelegd die nog intact is. In 1991 is het gebouw volledig gerestaureerd.


Koetshuis

Het koetshuis werd in 1835 voltooid. Het is een witgepleisterd gebouw in sobere vormgeving met Empire-details. In 1925 is het koetshuis tot woning verbouwd, waarvoor in de zuidgevel een deur en schuifvensters zijn aangebracht. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een dubbele deur met een fraai snijlicht. Het gebouw doet sinds de restauratie in 1991 dienst als kantoor- en vergaderruimte.


Bijgebouw

Op de fundamenten van de restanten van een vorig gebouw is in 1991 de dependance gebouwd.
De gevelsteen van het oude gebouw, geplaatst door ‘mejufvrouwe W.H.A. v.d. hulst in 1928’ is herplaatst onder een gedenksteen van de huidige eigenaar gedateerd op 26 september 1991.

Foto galerij

Naast bovengenoemde gebouwen, staan er op landgoed Ewijckshoeve een boerderij met schuur, een duiventil en een orangerie.